Любешівська селищна рада територіальної громади
Волинська область, Камінь-Каширський район

Правила благоустрою

Правила благоустрою

території населених пунктів Любешівської селищної ради

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Правила благоустрою території населених пунктів Любешівської селищної ради  (надалі – Правила) – це нормативно-правовий акт, яким встановлюються вимоги щодо благоустрою території населених пунктів Любешівської селищної ради. Правила є обов’язковими для їх додержання та виконання для усіх фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які знаходяться на території Любешівської селищної ради незалежно від форми власності.

 2.  У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

благоустрій населених пунктів  комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

територія сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення обєктів благоустрою населених пунктів: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних обєктів, обєктів промисловості, комунально-складських та інших обєктів у межах населеного пункту;

утримання в належному стані території  використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою;

вулично-дорожня мережа  призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг, внутрішньоквартальні та інші проїзди, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, набережні, майдани, площі, а також автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

заходи з благоустрою населених пунктів - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування обєктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

зелені насадження  деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту.

прилегла територія  територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру;

інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення» та інших нормативно-правових актах.

 1.  Підставою для розроблення і затвердження цих Правил, відповідно до статті 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», є Типові правила благоустрою території населеного пункту, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 27 листопада 2017 року №310 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2017 року за №1529/31397.

 2. Фінансування заходів із благоустрою населених пунктів здійснюється відповідно до статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Участь громадян у фінансуванні заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» згідно з вимогами законодавства України.

 1. Громадяни, фізичні особи-підприємці та юридичні особи несуть відповідальність за порушення цих Правил згідно з вимогами законодавства України.

 

II. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

 

 1. Благоустрій територій населених пунктів Любешівської селищної ради здійснюється з урахуванням особливостей таких територій відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів.

Проєктування та будівництво обєктів будівництва на обєктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2.-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

 1. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

Благоустрій та утримання у належному стані парків (парків культури і відпочинку, парків – пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (далі – парків), рекреаційних зон, скверів і майданчиків здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання обєктів благоустрою, та затверджених Любешівською селищною радою, а обєкта, який перебуває у приватній власності, – його власником.

Благоустрій та утримання парків, що належать до територій та обєктів природно-заповідного фонду, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

 1.  Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про оцінку впливу на довкілля», а також:

 Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754;

Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 року за № 405/12279;

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів.

 1.  Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог нормативно-технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації водних обєктів.

 2.  Благоустрій територій оздоровчих закладів здійснюється із дотриманням вимог Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоровя України від 19 червня 1996 року № 172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 378/1403.

 3.  Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою на територіях парків, рекреаційних зон, скверів і майданчиків.

 4.  Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей (танцювальні, естрадні майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони).

 5.  Кількість урн для сміття на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля встановлюють з розрахунку не менше, ніж одна урна на 1000 м2 площі. На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 50 м. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01 м3.

 6.  Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за три дні.

 7. Прибирання парків здійснюється за потреби, в залежності від міри їх засміченості. Протягом дня необхідно збирати відходи, у тому числі екскременти тварин, опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження.

 8. Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, їх мають регулярно оглядати і ремонтувати.

 9. Поверхневі і заглиблені поливальні мережі водогону на зиму підлягають консервації із дотриманням вимог Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767.

 10. Благоустрій територій об’єктів культурної спадщини здійснюється відповідно до:

 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

 Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

Закону України «Про охорону археологічної спадщини»;

 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць»;

 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України»;

 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1768 «Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини»;

 Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

 ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій. Зміна №1»;

 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

 ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування».

2.14. Облік та охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, розташованих на об’єктах благоустрою, здійснюється відповідно до Закону України «Про Червону книгу України» та Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

2.15. Утримання та ремонт обєктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог:

 Закону України «Про дорожній рух»;

 Закону України «Про автомобільні дороги»;

 Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198;

Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678;

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

– ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення»;

ДСТУ 3587-2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»;

ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

 1. Власник або балансоутримувач обєкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого обєкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та реагентів.

 2.  Озеленення обєктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

 3.  Субєкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобовязані на закріпленій території:

забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

 утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний підрозділ Національної поліції України;

дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх обєктів.

2.19. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

 спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку;

випасати худобу та свійську птицю.

2.20. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту обєктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.

2.21. Усі дорожні обєкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх обєктів або уповноваженими ними органами.

2.22. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі Правила дорожнього руху), та ДСТУ 4100-2021 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови».

Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

Дорожні огородження при встановленні, заміні, реконструкції мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.3-25:2009 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 8751:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве барєрного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови».

2.23. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах та вулицях здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги».

2.24. Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, та нормативно-технічних документів.

Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування».

2.25. На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, вимог цих Правил, встановленого порядку паркування.

Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 115, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

2.26. Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок включають:

2.26.1. очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), належне утримання дорожньої розмітки місць для стоянки або паркування, вїздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огороджень (у разі наявності);

2.26.2. систематичне очищення території та під’їзних шляхів від сміття та листя шляхом їх підмітання;

2.26.3. забезпечення постійного очищення території та підїзних шляхів від снігу та ожеледі і обробки їх протиожеледними матеріалами;

2.26.4. утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і підїзних шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності);

2.26.5. забезпечення функціонування паркувальних автоматів, в’їзних та виїзних терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне забезпечення) (у разі наявності платних автостоянок);

2.26.6. забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території;

2.26.7. утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, вбиралень, побутових приміщень тощо (у разі наявності);

2.26.8. забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території (у разі їх наявності), яке розташовується на вїзді;

2.26.9. утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього протипожежного водопроводу;

2.26.10. утримання первинних засобів пожежогасіння  (вогнегасників), пожежного інвентарю,обладнання та засобів пожежогасіння;

2.26.11. утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення.

2.27. На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

2.28. Утримання територій пляжів у належному стані здійснюється з дотриманням вимог Водного кодексу України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів» і Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоровя України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195.

2.29. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог:

 Закону України «Про поховання та похоронну справу»;

 Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712;

 Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 28.

2.30. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоровя громадян обладнання, елементів благоустрою.

2.31. Утримання майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин здійснюється з дотриманням вимог статті 301Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

2.32. Рекомендується встановлювати таблички у приватних домоволодіннях з попередженням про наявність на дворовій території собак.

2.33. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації обєктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації обєктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2012 року № 550, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за № 1937/22249.

 

III. ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ,

УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЛЮБЕШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

 1.  Підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці, які розміщуються на території обєкта благоустрою, зобов’язані утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього обєкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ, організацій, здійснюється відповідно до розділу VII цих Правил.

Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій, які розміщуються на території обєкта благоустрою, в утриманні цього обєкта здійснює Любешівська селищна рада за формулою:

В = Пз х Сбв,

де

Пз

-

загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією;

 

Сбв

-

базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів.

 

 1.  Підприємства, установи й організації та фізичні особи-підприємці на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

3.2.1. забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) - до проїжджої частини);

3.2.2. забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або обєкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із підприємствами;

3.2.3. регулярне миття обєктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

3.2.4. регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

3.2.5. утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, вбиралень на кінцевих зупинках громадського транспорту у належному санітарному та технічному стані

3.2.6. очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;

3.2.7. спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

3.2.8.– регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

3.2.9. регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;

3.2.10. здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;

3.2.11. вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоровю населення;

3.2.12. проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

3.2.13. усунення на закріплених за ними обєктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

3.2.14. усунення на закріплених за ними обєктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 1.  Підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи-підприємці, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобовязані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

 2. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов.

Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

 

 1. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ОБ’ЄКТАХ БЛАГОУСТРОЮ – ТЕРИТОРІЯХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

 

 1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754, та цими Правилами.

 2.  Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470.

 3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

 4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.

 5.  Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень.

 1. Забороняється використовувати в озелененні територій населених пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин.

 

 1. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ

 

 1.  Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог:

постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 «Про інженерний захист територій, обєктів і споруд від зсувів»;

Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за № 170/20483;

 • ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

 1.  Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.

 

 1. ВИМОГИ ДО САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЙ

 

 1.  Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються субєктом господарювання, який уповноважений на це Любешівською селищною радою на конкурсних засадах відповідно до Порядку
   проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2023 року № 918.

 2.  Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоровя України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, та Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895.

 3.  Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог:

 Закону України «Про управління відходами»;

 Правил надання послуги з управління побутовими відходами, затверджених постановою КабінетуМіністрів України від 08 серпня 2023 року № 835;

 Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895;

 Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2017 року за № 505/30373;

 Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоровя України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

 Державних будівельних норм «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» (ДБН Б.2.2-6:2013);

 інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері поводження з відходами.

 1.  Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється в спеціально організованих місцях їх тимчасового зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління з небезпечними відходами.

 2.  Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678.

 3.  Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених пунктів, зобовязані:

6.6.1. мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або деревяні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

6.6.2. прибирати сніг (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

6.6.3. очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

6.6.4. розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;

6.6.5. очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду;

6.6.6. очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах в разі їх наявності.

6.7. Усі юридичні особи, громадяни та фізичні особи-підприємці зобовязані укладати договори про надання послуги з управління побутовими відходами з виконавцем послуги на території Любешівської селищної ради, визначеного на конкурсних засадах.

 

 1. РОЗМІРИ МЕЖ ПРИЛЕГЛОЇ ДО ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ТЕРИТОРІЇ У ЧИСЛОВОМУ ЗНАЧЕННІ

 

 1. Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій наведено у додатку 1 до цих Правил.

 2. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями території визначає Любешівська селищна рада залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою або власник, якщо територія перебуває у приватній власності.

 

 1. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ

 

 1. Проєктування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

 2.  Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

 1.  З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

 1.  Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні обєкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

 2.  Розміщення тимчасових споруд (далі ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

 3. До кожної стаціонарної ТС має бути забезпечено доступ для маломобільних груп населення, та кожна ТС має бути забезпечена прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.

 4. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.

 5.  Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов'язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.

 6.  Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

 

IX. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

ЛЮБЕШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

 1.  Контроль у сфері благоустрою населених пунктів Любешівської селищної ради спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, та фізичними особами-підприємцями вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Правил.

 2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягуються особи у разі:

9.2.1.порушення встановлених державних стандартів, норм, вимог законодавства та Правил благоустрою території населених пунктів Любешівської селищної ради;

9.2.2. виконання певних робіт без отримання дозволу, якщо обов’язковість його отримання передбачена законом, проведення будівельних робіт без огородження будівельного майданчика;

9.2.3. самовільного висаджування дерев, кущів, облаштування городів, створенні, пошкодження або знищення газонів, самовільного знищення дерев, кущів тощо, несвоєчасного скошування трави на власній та прилеглій території. Трава підлягає скошуванню у випадку досягнення нею висоти 10 см;

 1. вирубування зелених насаджень (у тому числі аварійних, сухостійних тощо) без дозволу виконавчого комітету;

 2. вивезення і звалювання в невідведених місцях відходів, трави, гілок, деревини, листя, снігу;

 3. складування будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання за межами будівельних майданчиків, розміщення дров, деревини, гілля за межами власних територій та територій, що перебувають у користуванні;

 4. самовільного встановлення об’єктів зовнішньої реклами, торговельних лотків, павільйонів, кіосків, палаток торговельного та іншого призначення тощо, розміщенні оголошень, інформаційно-агітаційних плакатів, листівок у невизначених спеціально для цього місцях;

 5. пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою;

 6. паркування та проїзді тротуарами, пішохідними доріжками, газонами, пішохідними переходами, а також ремонту та заправляння транспортних засобів і механізмів на прибудинкових територіях, пішохідних доріжках, зелених зонах;

9.2.11. знищення або пошкодження зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення;

9.2.12 торгівлі з рук, машин, землі або іншим чином у невстановлених місцях;

9.2.13. спалювання сміття, листя, гілля, твердих побутових, промислових та інших відходів на територіях приватних домоволодінь, парків, скверів, садів, рекреаційних зон та майданчиків, пам’яток культури та історичної спадщини, кладовищ, інших територіях загального користування, інших невідведених для цього місцях, а також спалювання сміття у контейнерах та урнах для його збору; розпалювання багать на територіях парків, скверів, садів, рекреаційних зон та майданчиків, пам’яток культури та історичної спадщини, кладовищ, інших територіях загального користування, інших невідведених для цього місцях;

 1. виливання рідких відходів на території загального користування;

 2. складування відходів на територіях населених пунктів, місцях масового відпочинку людей, у лісопарковій зоні, на інших територіях загального користування;

 3. відсутності договору про надання послуги з управління побутовими відходами;

 4. самостійного вивезення побутових відходів на полігон ТПВ без укладання договору на вивезення ТПВ.

 5. Самоврядний контроль за станом благоустрою населених пунктів Любешівської селищної ради здійснюється відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» відповідальними працівниками селищної ради, комунальних служб, правоохоронних, природоохоронних, санітарно-наглядових, земельно-контролюючих органів.

 6. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

 

 1. ВИМОГИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ

 

 1.  Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207 , та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови»,затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 лютого 2014 року № 56.

 1. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки.

 2. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється Любешівською селищною радою.

 3.  Забороняється складати опале листя, великогабаритні, ремонтні, небезпечні відходи, гілля дерев та інші відходи зелених насаджень на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.

 4.  Забороняється викидати трупи тварин та птиці або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах, тощо).

 5.  Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

 

 

 

Додаток 1

до Правил благоустрою території Любешівської селищної ради, затверджених рішенням Любешівської селищної ради «___» ____________2023 року №________

до пункту 7.1. розділу VII Правил благоустрою території населених пунктів Любешівської селищної ради

 

МЕЖІ

утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

 

 

№ з/п

 

Прилегла територія

Субєкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не

менше)

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ, Управляючої компанії

Житловий кооператив, житлово- будівельний кооператив, обєднання співвласників багатоквартирного будинку, будинки управляючої компанії

20 м від периметру житлового будинку та до проїжджої частини вулиці

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до обєктів

соціальної інфраструктури

Субєкти господарювання, що

експлуатують вказані обєкти

15 м від межі земельної ділянки

до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Субєкти господарювання, що експлуатують вказані обєкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або

користування, та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до торговельних центрів, обєктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Субєкти господарювання, що експлуатують вказані обєкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або

користування, та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до колективних гаражів

Гаражно-будівельні кооперативи

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані обєкти

10 м від периметру

споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші субєкти господарювання на договірних

засадах

20 м від периметру

споруд та до проїжджої частини вулиці

9

 

Майданчики для паркування

Субєкти господарювання, які

утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Мости, шляхопроводи, території

під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

11

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі будівлі та користувачі контейнерних майданчиків

5 м від периметру споруди

12

Території, відведені під проектування та забудову

Юридичні особи, фізичні особи та фізичні особи-підприємці, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи

не ведуться

20 м від межі земельної

ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь