Любешівська селищна рада територіальної громади
Волинська область, Камінь-Каширський район

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради

23.06.2021 11/3

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадський бюджет/бюджет участі Любешівської селищної ради

РОЗДІЛ І. Визначення понять, які використовуються у Положенні про громадський бюджет / бюджет участі  Любешівської селищної ради

 

1.1. Громадський бюджет або бюджет участі – спосіб визначення видатків частини бюджету громади з допомогою прямого волевиявлення громадян.

1.2. Робоча група/координаційна рада – створений розпорядженням керівника органу місцевого самоврядування постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського бюджету/бюджету участі у громаді, визначених цим Положенням.

1.3. Автор проєкту – це особа, яка досягла 14-річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства, яка створила ідею щодо покращення громади, оформила її у вигляді проєкту у спосіб, передбачений у Положенні про громадський бюджет (надалі – Положення) та відповідає одному з таких критеріїв:
 1.3.1. Місце проживання особи зареєстроване у громаді, що підтверджується паспортом.
 1.3.2. Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у громаді, що підтверджується довідкою з місця праці.
 1.3.3. Особа навчається у громаді, що підтверджується студентським квитком.
 1.3.4. Особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у  громаді, що підтверджується витягом з відповідного реєстру прав власності.
 1.3.5. Місце народження особи зареєстроване у громаді, що підтверджується паспортом або свідоцтвом про народження.

1.4. Проєкт – описана ідея, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету Любешівської ОТГ та інших джерел фінансування.

Всі проєкти класифікуються за двома категоріями: малі проєкти та великі проєкти:
 1.4.1. Малі проєкти – це проєкти, що реалізовуються для окремих населених пунктів територіальної громади, голосування за які відбувається відповідно до п. 6.9 цього Положення. Вартість реалізації одного проєкту з бюджету ТГ  становить  до 20 000 грн. 

 

1.4.2. Великі проєкти - це проєкти для всієї територіальної громади, голосування за які відбувається відповідно до п. 6.8 цього Положення.  Вартість реалізації  проєкту становить від 20 000 до 150 000 грн. 

1.4.3. За рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) можуть бути профінансовані проєкти, що відповідають напрямам:

 • облаштування зон відпочинку, спортивних та дитячих майданчиків;

 • естетичне облаштування територій: ремонт, заміна або установка вуличних художніх інсталяцій;

 • озеленення, декорування парків, скверів, дворів;

 • ліквідація елементів та явищ, що негативно впливають на естетичний вигляд території;

 • облаштування велодоріжок;

 • ремонт і облаштування громадських приміщень, відкритих для публічного доступу;

 • інші суспільно-корисні соціальні проєкти.

1.4.4. Проєкти, що подаються на розгляд Робочої групи/координаційної ради, можливість реалізації яких існує через інші програми та/або кошти державного бюджету, координаційна рада може не рекомендувати до голосування. В такому випадку Любешівській селищній раді необхідно вжити всі заходи щодо реалізації поданих ідей.

1.5. Е-сервіс "Громадський бюджет" - це онлайн сервіс, який дозволяє брати участь у подачі проєктів та голосуванні за них, у рамках громадського бюджету громади, використовуючи BankID, електронно-цифровий підпис або інший метод ідентифікації, згідно з цим положенням.

1.6. Пункти голосування – місця для проведення голосування, які визначені протоколом засідання Робочої групи/координаційної ради.

1.7. Голосування – процес визначення жителями громади проєктів-переможців серед поданих та допущених до голосування проєктів шляхом заповнення бланку для голосування, який затверджується протоколом засідання Робочої групи/координаційної ради в паперовому вигляді або голосування в електронному вигляді.

1.8. Встановлення підсумків голосування – підрахунок Робочою групою/координаційною радою голосів, поданих за кожен з великих проєктів відповідно до п. 6.8 цього Положення та малих проєктів, відповідно до п. 6.9  цього Положення.

1.9. Головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження, шляхом встановлення бюджетних призначень, для реалізації проєктів-переможців.

РОЗДІЛ ІІ

2.1. Робоча група/координаційна рада з питань громадського бюджету/бюджету участі - постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням керівника органу місцевого  самоврядування, що організовує та координує впровадження та реалізацію громадського бюджету/бюджету участі у громаді. До складу координаційної  ради входить не більше 20  осіб, що обираються з урахуванням гендерного балансу із числа представників територіальної громади та органів місцевого самоврядування.

 

2.2. Персональний склад Робочої групи/координаційної ради затверджується розпорядженням керівника органу місцевого самоврядування з урахуванням пропозицій від представників територіальної громади.


 2.3. Робоча група/координаційна рада обирає зі свого складу голову та секретаря під час першого засідання. Рішення (висновки, рекомендації) та протоколи Робочої групи/координаційної ради після їх підписання головою та секретарем одразу оприлюднюються на офіційному веб-сайті громади http://lubeshivska.gromada.org.ua/ .

 

2.4. Функції Робочої групи/координаційної ради:

 • приймати рішення про відповідність проєктної пропозиції вимогам цього Положення;

 • проводити попередній розгляд проєктних пропозицій, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;

 • подавати висновки та рекомендації щодо проєктних пропозицій, поданих для фінансування за рахунок коштів бюджету участі/громадського бюджету;

 • приймати рішення щодо включення проєктних пропозицій в перелік для голосування;

 • отримувати інформацію про хід реалізації проєктних пропозицій, що фінансуються за рахунок коштів бюджету участі/громадського бюджету;

 • визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань бюджету участі/громадського бюджету  на засіданнях виконавчого комітету, постійних депутатських комісій та засіданнях сесій органу місцевого самоврядування;

 • контролювати хід реалізації проєктних пропозицій, що фінансуються за рахунок бюджету участі/громадського бюджету у тому числі заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проєктних пропозицій;

 • проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт http://lubeshivska.gromada.org.ua/ про час та місце проведення засідання.


 2.5. Робоча група/координаційна рада працює у формі засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються простою більшістю голосів від загального складу. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Робочої групи/координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого Робочої групи/координаційної ради має вирішальне значення.


 2.6. Робоча група/координаційна рада затверджується до кінця каденції діючого керівника органу місцевого самоврядування.

 

2.7. Робоча група/координаційна рада діє на підставі Положення про бюджет участі/громадський бюджет.


 РОЗДІЛ ІІІ


 3.1. Фінансування громадського бюджету/бюджету участі здійснюється за рахунок коштів  бюджету  Любешівської селищної ради та інших джерел.


 3.2. Загальний обсяг громадського бюджету/бюджету участі Любешівської селищної ради затверджується при затвердженні бюджету ОТГ на наступний бюджетний рік і складає не менше 0,1% від затвердженого обсягу власних та закріплених доходів загального фонду бюджету Любешівської селищної ради на поточний бюджетний період.


 3.3. За рахунок коштів громадського бюджету/бюджету участі Любешівської селищної ради фінансуються проєкти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду.


 3.4. У разі, якщо реалізація проєкту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади.


 3.5.  Автор проєкту залучає партнерів для підтримки своїх проєктів з інших джерел (співфінансування). Такими партнерами можуть бути фізичні особи та юридичні особи, а також об’єднання громадян, громадські організації без створення юридичної особи.    Мінімальна величина співфінансування - 5% бюджету проєкту. Про це автор зазначає у бланку подання проєкту разом з гарантійним листом підтримки від кожного з партнерів з повним переліком інформації щодо форми та обсягу підтримки. Співфінансування (співучасть) може бути надано в формі 1) матеріалів або сировини; 2) обладнання та послуг; 3) фінансового внеску; 4) майнового внеску; 5) часу та трудового внеску.

 

РОЗДІЛ ІV

Порядок подання проєктів

 

4.1. Проєкти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету/бюджету участі Любешівської селищної ради, може подати будь-який громадянин України, який досяг 14 років і отримав паспорт громадянина України, з урахуванням пунктів 1.3.1 - 1.3.5 цього Положення.

 

4.2. Подаючи проєкт на реалізацію у рамках громадського бюджету, його автор (автори) засвідчує свою згоду на вільне використання цього проєкту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету.
 

4.3. Проєкти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету/бюджету участі територіальної громади, можуть стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад вулиці, парку, установи: школа, поліклініка, дитячий садочок тощо), та є загальнодоступним для всіх мешканців громади.


 4.4. Для подання проєктів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету/бюджету участі  Любешівської селищної ради, необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, додавши до нього список з підписами осіб, які належать до територіальної громади, досягли 14 років і отримали паспорт громадянина України та підтримують цю пропозицію (проєкт) (окрім автора/авторів пропозиції (проєкту):

 • у разі подання малого проєкту - не менше 20 таких осіб з їх підписами; 

 • у разі подання великого проєкту - не менше 30 таких осіб з їх підписами.

 

4.5. Проєкти подаються в паперовому або електронному вигляді за адресою: lubeshiv@ukr.net, вул. Незалежності, 53 смт Любешів, або в електронному вигляді через Е-сервіс "Громадський бюджет".


 4.6. Кожен громадянин України, який досяг 14 років і отримав паспорт громадянина України, може подати не більше ніж одну пропозицію або проєкт, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету/ бюджету участі  територіальної громади.

 

4.7. Проєкти приймаються щороку, починаючи з 1 червня, протягом 30 календарних днів. Якщо останній день подачі проєктів є вихідним днем, то останнім днем подачі проєктів у паперовому варіанті вважати останній робочий день перед завершенням подачі проєктів.

 

4.8. Із заповненими бланками проєктів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету/бюджету участі Любешівської селищної ради (за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проєкту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди) можна ознайомитись у розділі “Громадський бюджет” на офіційному сайті громади чи/або в електронній системі, створеній в рамках програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом Східна Європа «Громадський бюджет Любешівської ОТГ» - https://lubeshivska-budget.e-dem.in.ua/#/ .

 

4.9. Автор проєкту може у будь-який момент зняти свій проєкт з розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 14 календарних днів до початку голосування.


 4.10. Об’єднання проєктів  можливе лише за взаємною згодою авторів проєктів.


 4.11. Внесення змін щодо суті проєкту можливе лише за згодою авторів проєкту або в результаті додаткових консультацій з громадськістю відповідно до норм, викладених у цьому Положенні.


 4.12. Внесення можливих поправок до проєктів можливе лише до останнього засідання Робочої групи/координаційної ради перед початком голосування.
 


 
 . РОЗДІЛ V

Порядок розгляду проєктів


 5.1. Забезпечення організації розгляду проєктів здійснює відповідний спеціаліст що:
 5.1.1. Веде реєстр отриманих проєктів та забезпечує оприлюднення поданих в паперовому варіанті проєктів в електронній системі, створеній в рамках програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом Східна Європа «Громадський бюджет Любешівської ОТГ».

5.1.2. Здійснює перевірку правильності заповнення проєкту згідно із вимогами цього Положення, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів.

5.1.3. У разі, якщо проєкт є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа електронною поштою або простим поштовим відправленням повідомляє про це автора проєкту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 3 робочих днів з дня отримання інформації про доопрацювання проєкту. У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 3 робочих днів з дня отримання відповідної інформації пропозиція відхиляється.

5.1.4. Передає копію проєкту до відповідного профільного виконавчого органу для проведення аналізу проєкту на предмет можливості реалізації та правильності визначення його вартості.

 

5.2. Робоча група/координаційна рада протягом 15 календарних днів з дня завершення прийому заявок проєкту здійснює його аналіз та готує свій висновок за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

 

5.3. Будь-які втручання у проєктні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.

 

5.4. Після проведеного аналізу всіх проєктів відповідний спеціаліст  оприлюднює на веб-сайті громади перелік проєктів, допущених для участі у голосуванні та перелік відхилених проєктів, а також відповідні висновки профільних виконавчих органів та постійних комісій.

 

5.5. Проєкти, допущені для участі у голосуванні, оприлюднюються з врахуванням поділу на великі та малі.


 РОЗДІЛ VІ

Організація голосування

 

6.1. Відбір проєктів, які отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють громадяни України, які зареєстровані та проживають на території громади, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України, шляхом відкритого голосування в спеціально визначених для цього заходу пунктах голосування, або через Е-сервіс "Громадський бюджет".


 6.2. Перелік пунктів голосування відповідно до пункту 6.1 цього Положення має бути оприлюднений не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування.


 6.3. У пунктах голосування відповідно до пункту 6.1 цього Положення можна отримати бланки для голосування за допущені до голосування проєкти, а також ознайомитися з  копіями проєктів, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проєкту.

 

6.4. Відбір проєктів серед виставлених на голосування здійснюється на спеціальному бланку для голосування.

 

6.5. Паперовий варіант бланку для голосування можна отримати в період з 15 липня  до 31 липня (включно) року, що передує плановому, в пунктах голосування (в період їх роботи), визначених Робочою групою/координаційною радою.


 6.6. Голосування згідно з пунктом 6.1. відбувається шляхом: 
 - заповнення паперового бланку голосування;

- Е-сервіс "Громадський бюджет" (посилання доступне на сайті громади)

Одна особа може проголосувати лише один раз одним із визначених шляхів.


 6.7. Голосування триває протягом 16 календарних днів з 15 липня до 31 липня (включно) року, що передує плановому.

 

6.8. Громадяни України, які належать до територіальної громади, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України, можуть вибрати (проголосувати) з-поміж виставлених на голосування пропозицій лише за 1 (один) проєкт серед великих проєктів, які попередньо допущені до голосування Робочою групою/координаційною радою.


 6.9. Громадяни України, які належать до територіальної громади, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України, можуть вибрати (проголосувати) з-поміж виставлених на голосування пропозицій лише 1 (один) проєкт серед малих проєктів, які попередньо допущені до голосування Робочою групою/координаційною радою, в онлайн режимі через е-сервіс “Громадський бюджет“.

Громадяни України, які належать до відповідного населеного пункту, у якому буде реалізовуватись малий проєкт, досягли 16 років і отримали паспорт громадянина України, можуть вибрати (проголосувати) з-поміж виставлених на голосування пропозицій лише 1 (один) проєкт серед малих проєктів, які попередньо допущені до голосування Робочою групою/координаційною радою,  заповнивши паперовий бланк для голосування.

РОЗДІЛ VІІ

Встановлення результатів та визначення переможців
 

7.1. Для встановлення результатів голосування за малі проєкти   визначається Рівень підтримки проєкту за наступною формулою:

 

Рівень підтримки проєкту = (Кількість голосів за проєкт Кількість жителів населеного пункту, якого стосується проект) Х 100%, де:
 
 Рівень підтримки– показник у %, який визначається як частка Кількості голосів за Проєкт та Кількості жителів населеного пункту, у якому Проект буде реалізовано, помножена на 100%;
 
 Кількість голосів за проєкт визначається шляхом загального підрахунку голосів в онлайн режимі через е-сервіс “Громадський бюджет“, якщо паперові анкети для голосування внесені до системи,

або

сума підрахованих голосів на бланках, відданих за кожен окремо виставлений на голосування проєкт та голосів в онлайн режимі через е-сервіс “Громадський бюджет“.

 

Встановлення результатів голосування за великі проєкти визначається шляхом загального підрахунку голосів в онлайн режимі через е-сервіс “Громадський бюджет“, якщо паперові анкети для голосування внесені до системи,

або

сума підрахованих голосів на бланках, відданих за кожен окремо виставлений на голосування проєкт та голосів в онлайн режимі через е-сервіс “Громадський бюджет“.

 

7.2. Робоча група/координаційна рада на своєму засіданні, відповідно до результатів голосування, протягом 7 робочих днів з дня завершення голосування формують рейтинг проєктів та визначають перелік проєктів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету/бюджету участі Любешівської селищної ради. 

 

7.3. У разі, якщо проєкти набирають однакову кількість голосів або однаковий рівень підтримки, то пріоритетними вважаються:

- першочергово ті, що спрямовані на врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

- ті, що мають вищий відсоток співфінансування.

 

7.4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проєктні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію громадського бюджету/бюджету участі на відповідний рік.


 7.5. Рейтинг та перелік проєктів оприлюднюються не пізніше 5 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів.

 

7.6. За результатами підрахунку голосів та на підставі протоколу Робочої групи/координаційної ради, розпорядники коштів, що були визначені Робочою групою/координаційною радою відповідальними за реалізацію проєктів, які пропонуються до фінансування у рамках громадського бюджету/бюджету участі Любешівської селищної ради на визначений рік, подають Управлінню фінансів Любешівської селищної ради бюджетні запити відповідно до бюджетного законодавства.

 

 

 

РОЗДІЛ VІІІ

Порядок реалізації проєктів та звітування

 

8.1. Проєкти, які відповідно до розділу VІ цього Положення були рекомендованими Координаційною радою до реалізації за рахунок коштів громадського бюджету/бюджету участі, виносяться на розгляд пленарного засідання  Любешівської селищної ради разом з бюджетом на наступний рік.

 

8.2. На пленарному засіданні Любешівської селищної ради мають право бути присутніми автори проєктів, що були рекомендованими Координаційною радою до реалізації за рахунок коштів громадського бюджету/бюджету участі Любешівської селищної ради, а також представники громадськості.

 

8.3. За потреби, розпорядники коштів, відповідальні за реалізацію проєктів, звітують перед Координаційною радою щодо стану реалізації, якості виконаних робіт (послуг) та відповідності фактично реалізованого проєкту вимогам його автора.

 

8.4. За результатами реалізації проєктів, відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету/бюджету участі Любешівської селищної ради, Координаційна рада узагальнює подану інформацію та публікує до 31 грудня звіт на офіційному веб-сайті селищної ради у розділі «Громадський бюджет»


 РОЗДІЛ ІХ Проведення освітньо-інформаційної кампанії
 

9.1. У процесі впровадження громадського бюджету/бюджету участі  територіальної громади проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на такі етапи:

9.1.1. Ознайомлення жителів громади з основними положеннями та принципами громадського бюджету/бюджету участі  територіальної громади, з врахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проєктів.
 9.1.2. Представлення отриманих проєктів та заохочування до участі у голосуванні. 
 9.1.3. Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження громадського бюджету/бюджету участі територіальної громади.

 

9.2. Освітньо-інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського бюджету /бюджету участі Любешівської селищної ради та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу жителів громади на відбір проєктів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету/бюджету участі територіальної громади.

 

 

Секретар ради          Юрій БОСНЮК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь