Любешівська селищна рада територіальної громади
Волинська область, Камінь-Каширський район

Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг №523-р від 16.05.2014

Дата: 26.06.2021 16:43
Кількість переглядів: 650

Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
№ 905-р від 19.08.2015
№ 1031-р від 30.09.2015
№ 18-р від 20.01.2016
№ 374-р від 31.05.2017
№ 782-р від 11.10.2017
Постановами КМ
№ 783 від 21.08.2019
№ 174 від 03.03.2020
№ 455 від 03.06.2020
Розпорядженням КМ
№ 881-р від 15.07.2020
Постановами КМ
№ 603 від 15.07.2020
№ 948 від 09.10.2020
Розпорядженням КМ
№ 123-р від 17.02.2021}

1. Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги” затвердити перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, згідно з додатком.

1-1. Установити, що:

1) за заявою суб’єкта звернення у випадках, передбачених законами, переоформлення, видача дублікатів, продовження строку дії, анулювання адміністративних послуг, визначених затвердженим цим розпорядженням переліком, здійснюється через центри надання адміністративних послуг;

2) надання послуг, передбачених пунктами 52, 54, 78-80, 84 переліку, затвердженого цим розпорядженням, здійснюється через центри надання адміністративних послуг, утворені згідно із Законом України “Про адміністративні послуги”, на основі узгоджених рішень між суб’єктами надання адміністративних послуг та органами, якими утворено такі центри;

3) надання послуг, передбачених пунктом 104 переліку, затвердженого цим розпорядженням, здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану та через центри надання адміністративних послуг, утворені згідно із Законом України “Про адміністративні послуги”, в адміністративно-територіальних одиницях та за переліком таких послуг, що визначається Міністерством юстиції. Надання таких послуг здійснюється на основі узгоджених рішень між територіальними органами Міністерства юстиції та органами, якими утворено такі центри;

4) надання послуг, передбачених пунктами 48-51 переліку, затвердженого цим розпорядженням, здійснюються Державною міграційною службою та іншими уповноваженими суб’єктами, визначеними пунктом 4 частини першої статті 2 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;

5) надання послуг, передбачених пунктами 102 і 103 переліку, затвердженого цим розпорядженням, здійснюється територіальними органами з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ або через центри надання адміністративних послуг на основі узгоджених рішень між суб’єктами надання адміністративних послуг та органами, якими утворені такі центри;

{Дію підпункту 6 пункту 1-1 зупинено до 1 грудня 2020 р. згідно з Постановою КМ № 603 від 15.07.2020} 6) надання послуг, передбачених пунктом 137 переліку, затвердженого цим розпорядженням, здійснюється через центри надання адміністративних послуг, утворені згідно із Законом України “Про адміністративні послуги”, на основі узгоджених рішень Державної служби морського та річкового транспорту та органів, якими утворено такі центри.

{Пункт 1-1 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ № 174 від 03.03.2020}

{Розпорядження доповнено пунктом 1-1 згідно з Розпорядженням КМ № 782-р від 11.10.2017}

2. Місцевим державним адміністраціям, при яких утворено центри надання адміністративних послуг, забезпечити:

1) у місячний строк з дня набрання чинності цим розпорядженням:

включення адміністративних послуг, наведених у затвердженому цим розпорядженням переліку, до переліків адміністративних послуг, які надаються через такі центри;

розміщення актуальної та повної інформації про адміністративні послуги, які надаються через центри надання таких послуг, з урахуванням пунктів 121315 і 20 Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2396), та поширення зазначеної інформації у місцевих засобах масової інформації;

2) взаємодію з органами виконавчої влади, які є суб’єктами надання адміністративних послуг, для належної організації надання таких послуг через центри їх надання, у тому числі здійснення адміністраторами прийому заяв суб’єктів звернень, видачі їм оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішень про відмову в їх наданні;

3) проведення за участю представників зазначених органів навчальних заходів для адміністраторів з метою належної організації надання адміністративних послуг через центри їх надання;

4) визначення дати, з якої адміністративні послуги, наведені в затвердженому цим розпорядженням переліку, надаються через відповідні центри, але не пізніше ніж з відповідної дати, зазначеної в пункті 5 цього розпорядження. Заяви про надання адміністративних послуг, що надіслані суб’єктами звернення поштою до такої дати, але надійшли після неї, не пізніше одного робочого дня після їх надходження передаються відповідним центрам надання адміністративних послуг, про що суб’єкти звернення повідомляються в установленому законодавством порядку.

3. Органам виконавчої влади, які є суб’єктами надання адміністративних послуг, наведених у затвердженому цим розпорядженням переліку, забезпечити:

1) у місячний строк з дня набрання чинності цим розпорядженням:

внесення необхідних змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності);

розміщення інформації про дату, перелік і порядок надання адміністративних послуг через центри їх надання з урахуванням частини другої статті 6 Закону України “Про адміністративні послуги” на власних офіційних веб-сайтах та у місцях прийому суб’єктів звернень;

2) взаємодію з органами, які утворили центри надання адміністративних послуг, для належної організації надання таких послуг через центри їх надання, у тому числі здійснення адміністраторами прийому заяв суб’єктів звернень, видачі їм оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішень про відмову в їх наданні;

3) надання на підставі запитів адміністраторів інформації, необхідної для виконання покладених на них завдань;

4) надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у встановлені законом строки на підставі відповідних документів, одержаних від адміністраторів;

5) передання в користування (оренду) в разі потреби органам, які утворили центри надання адміністративних послуг, необхідного обладнання, програмного забезпечення, паролів доступу до такого програмного забезпечення, баз даних у встановленому законодавством порядку;

6) участь своїх представників у навчальних заходах для адміністраторів з метою належної організації надання адміністративних послуг через центри їх надання;

7) визначення дати, з якої адміністративні послуги, наведені у затвердженому цим розпорядженням переліку, надаються через відповідні центри, але не пізніше ніж з відповідної дати, зазначеної в пункті 5 цього розпорядження;

8) недопущення із зазначеної дати прийому заяв суб’єктів звернень (у тому числі тих, що надійшли поштою) щодо адміністративних послуг, які надаються через центри їх надання, видачі суб’єктам звернень оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішення про відмову в їх наданні. Заяви про надання адміністративних послуг, що надіслані суб’єктами звернення поштою до такої дати, але надійшли після неї, не пізніше одного робочого дня після їх надходження передаються відповідним центрам надання адміністративних послуг, про що суб’єкти звернення повідомляються в установленому законодавством порядку;

9) своєчасне внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють питання надання адміністративних послуг у відповідних сферах, з метою організації надання адміністративних послуг через центри їх надання.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування керуватися цим розпорядженням у своїй діяльності із забезпечення функціонування центрів надання адміністративних послуг.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня опублікування, крім пунктів 31, 32, 47-51 затвердженого ним переліку, які набирають чинності з 1 вересня 2014 р., пунктів 1-8, 11-21, 24-30, які набирають чинності з 1 жовтня 2014 р., і пунктів 9, 10, 22, 23, 33-46, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70

 


 

 

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2014 р. № 523
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2017 р. № 782-р)

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг

Найменування адміністративної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги

1.

Державна реєстрація юридичної особи (у тому числі громадського формування)

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”

2.

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (у тому числі громадського формування)

-"-

3.

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту

-"-

4.

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа

-"-

5.

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

-"-

6.

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (у тому числі громадського формування)

-"-

7.

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування)

-"-

8.

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування)

-"-

9.

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (у тому числі громадського формування)

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”

10.

Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її ліквідації

-"-

11.

Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її реорганізації

-"-

12.

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування)

-"-

13.

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (у тому числі громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

-"-

14.

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування)

-"-

15.

Державна реєстрація фізичної особи - підприємця

-"-

16.

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

-"-

17.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

-"-

18.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

-"-

19.

Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

-"-

20.

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”

21.

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в громадському об’єднанні, що не має статусу юридичної особи

-"-

22.

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

-"-

23.

Державна реєстрація постійно діючого третейського суду

-"-

24.

Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

-"-

25.

Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду

-"-

26.

Державна реєстрація структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи

-"-

27.

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

-"-

28.

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у структурному утворенні політичної партії, що не має статусу юридичної особи

-"-

29.

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”

30.

Державна реєстрація відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації

-"-

31.

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

-"-

32.

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації

-"-

33.

Державна реєстрація символіки

-"-

34.

Державна реєстрація змін до відомостей про символіку, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

-"-

35.

Державна реєстрація втрати чинності символіки

-"-

36.

Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання

-"-

37.

Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання

-"-

38.

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця)

-"-

39.

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

40.

Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно

-"-

41.

Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна

-"-

42.

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

-"-

43.

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

-"-

44.

Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

-"-

45.

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

-"-

46.

Скасування рішення державного реєстратора

-"-

47.

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

-"-

48.

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

Закони України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”, “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

49.

Оформлення та видача паспорта громадянина України

-"-

50.

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

51.

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-ХII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

52.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці

Закон України “Про охорону праці”

53.

Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

-"-

54.

Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Закон України “Про дорожній рух”

55.

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

56.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу

-"-

57.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

-"-

58.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

59.

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

-"-

60.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

-"-

61.

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

-"-

62.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

-"-

 

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

 

 

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

 
 

обмеження у використанні земель

 
 

земельну ділянку з:

 
 

відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Закон України “Про Державний земельний кадастр” та Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

 

усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р.

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

 

2) довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території)

 

 

3) викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

 

 

4) копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

 

63.

Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Земельний кодекс України

64.

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Закон України “Про землеустрій”

{Пункт 65 виключено на підставі Постанови КМ № 455 від 03.06.2020}

66.

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України “Про оцінку земель”

67.

Проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації

Земельний кодекс України та Закон України “Про державну експертизу землевпорядної документації”

68.

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Земельний кодекс України

69.

Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок, що перебувають у державній власності

Земельний кодекс України

70.

Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

-"-

71.

Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

-"-

72.

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

73.

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо

-"-

74.

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення

-"-

75.

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей

-"-

76.

Видача дозволу на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

77.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Кодекс цивільного захисту України

78.

Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”

79.

Видача дозволу на виконання будівельних робіт

-"-

80.

Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів

-"-

81.

Видача висновку державної екологічної експертизи

Закон України “Про екологічну експертизу”

82.

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Закон України “Про охорону атмосферного повітря”

83.

Видача дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

Закон України “Про відходи”

84.

Реєстрація декларації про відходи

-"-

85.

Видача дозволу на спеціальне водокористування

Водний кодекс України

86.

Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Закон України “Про природно-заповідний фонд України”

87.

Видача дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача

Лісовий кодекс України

88.

Видача рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами

-"-

89.

Видача спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування (лісорубний квиток)

-"-

90.

Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин

Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження”

91.

Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів):
1) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
2) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

Закон України “Про ветеринарну медицини”

92.

Видача експлуатаційного дозволу

Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”

93.

Видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

Закон України “Про охорону культурної спадщини”

94.

Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

-"-

95.

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Закон України “Про рекламу”

96.

Видача дозволу на розміщення, будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг

Закон України “Про автомобільні дороги”

97.

Погодження проектів щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах смуги відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг

Закон України “Про дорожній рух”

98.

Видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

-"-

99.

Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Закони України “Про перевезення небезпечних вантажів”“Про дорожній рух”

100.

Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”

101.

Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)

-"-

102.

Державна реєстрація (перереєстрація, зняття з обліку) транспортних засобів

Закони України “Про автомобільний транспорт”“Про дорожній рух”

103.

Видача (обмін) посвідчень водія

-"-

104.

Державна реєстрація актів цивільного стану

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”

105.

Видача дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

Закон України “Про видавничу справу”

106.

Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Закон України “Про зайнятість населення”

107.

Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Закон України “Про житлово-комунальні послуги”

108.

Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
Закон України “Про охорону дитинства”

109.

Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
Закон України “Про охорону дитинства”
Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”
Закон України “Про соціальний захист дітей війни"
Закон України “Про жертви нацистських переслідувань”
Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

110.

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме

Сімейний кодекс України

111.

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

Закон України “Про державні нагороди України”

112.

Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг

Закон України “Про соціальні послуги”

113.

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”

114.

Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

Цивільний кодекс України

115.

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо:

-“-

 

1) відмови від майнових прав підопічного;

-“-

 

2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного;

-“-

 

3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;

-“-

 

4) укладення договорів щодо іншого цінного майна;

-“-

 

5) управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа;

-“-

 

6) передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, в управління іншій особі за договором

-“-

116.

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо:

-“-

 

1) відмови від майнових прав підопічного;

-“-

 

2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного;

Цивільний кодекс України

 

3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;

-“-

 

4) укладення договорів щодо іншого цінного майна

-“-

117.

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

118.

Призначення державної допомоги:

 

 

1) у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

 

2) при народженні дитини, одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”;

-“-

 

3) при усиновленні дитини;

-“-

 

4) на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

-“-

 

5) на дітей одиноким матерям;

-“-

 

6) одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність;

-“-

 

7) на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Закон України “Про охорону дитинства”

119.

Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”

120.

Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”

121.

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”

122.

Призначення державної соціальної допомоги на догляд

-“-

123.

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі

Закон України “Про соціальні послуги”

124.

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі

-“-

125.

Надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування

Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”

126.

Призначення (перерахунок) пенсій, надбавок, підвищень до пенсій

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

127.

Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів

Закон України “Про волонтерську діяльність”

128.

Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

пункт 5 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”

129.

Видача довідок про набутий страховий стаж, розмір пенсії, перебування особи на обліку як одержувача пенсії

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

130.

Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

Закон України “Про психіатричну допомогу”

131.

Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”

132.

Призначення одноразової компенсації:

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

 

1) сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

-“-

 

2) дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

-“-

 

3) батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

-“-

133.

Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2

-“-

134.

Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та їхнім батькам

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

135.

Призначення грошової компенсації:

 

 

1) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам;

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

 

2) особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки;

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

 

3) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку;

-“-

 

4) вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю;

-“-

 

5) замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

 

6) особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування;

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

 

7) замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

136.

Видача направлення до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

137.

{Дію пункту 137 зупинено до 1 грудня 2020 р. згідно з Постановою КМ № 603 від 15.07.2020} Видача посвідчення особи моряка

Кодекс торговельного мореплавства України та Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

138.

Надання комплексної послуги “єМалятко”:

 

 

1) державна реєстрація народження та визначення походження дитини

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”

 

2) реєстрація місця проживання

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

 

3) призначення допомоги при народженні дитини

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

 

4) призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Закон України “Про охорону дитинства”

 

5) внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я

Закон України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”

 

6) реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Податковий кодекс України

 

7) видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Закон України “Про охорону дитинства”

 

8) визначення належності новонародженої дитини до громадянства України

Закон України “Про громадянство України”

 

9) внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому

Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

139.

Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

140.

Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

-“-

141.

Установлення статусу, видача посвідчень:

 

 

1) батькам багатодітної сім’ї та дитині з багатодітної сім’ї;

Закон України “Про охорону дитинства”

 

2) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій);

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

 

3) членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

 

4) учасникам війни;

-“-

 

5) особам з інвалідністю внаслідок війни;

-“-

 

6) особам з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства;

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”

 

7) ветеранам праці;

Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”

 

8) жертвам нацистських переслідувань

Закон України “Про жертви нацистських переслідувань”

142.

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками):

 

 

1) осіб з інвалідністю;

Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”

 

2) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”;

Закон України “Про жертви нацистських переслідувань”, Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

 

3) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

143.

Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ № 905-р від 19.08.2015№ 1031-р від 30.09.2015№ 18-р від 20.01.2016№ 374-р від 31.05.2017; в редакції Розпорядження КМ № 782-р від 11.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 783 від 21.08.2019№ 174 від 03.03.2020№ 455 від 03.06.2020, Розпорядженням КМ № 881-р від 15.07.2020, Постановою КМ № 948 від 09.10.2020, Розпорядженням КМ № 123-р від 17.02.2021}


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь