A A A K K K
для людей із порушенням зору
Любешівська селищна рада територіальної громади
Волинська область, Камінь-Каширський район

Положення про відділ "ЦНАП" Любешівської селищної ради

Дата: 25.06.2021 16:56
Кількість переглядів: 800

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сесії Любешівської

селищної ради

30.09.2021 14/9

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Любешівської селищної ради

 

I.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Любешівської селищної ради (далі – Центр) є  виконавчим органом (структурним підрозділом) селищної ради.

2. Центр утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

3. Центр підзвітний і підконтрольний Любешівській селищній раді, підпорядковується виконавчому комітету, селищному голові, секретарю ради, керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету.

4.  Структура Центру, його чисельність визначаються рішенням селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Посадові інструкції посадових осіб та службовців Центру затверджуються розпорядженням селищного голови.

6.  Центр очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням селищного голови відповідно до вимог чинного законодавства.

7. Працівники Центру призначаються та звільняються з посади розпорядженням селищного голови в порядку, встановленому чинним законодавством.

8.  Дане Положення встановлює правові засади організації діяльності та компетенцію Центру, порядок взаємодії  із суб’єктами звернень та суб’єктами надання адміністративних послуг.

9.  Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є виконавчі органи селищної ради, визначається Любешівською селищною радою та включає адміністративні послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

10.  На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг через Центр також можуть надаватися інші адміністративні послуги.

11.  З метою забезпечення зручних та доступних умов  для отримання послуг суб’єктами звернень за рішенням селищної ради можуть утворюватися віддалені робочі місця для роботи адміністраторів, де забезпечуватиметься надання адміністративних послуг відповідно до затвердженого переліку.

12.   Графік роботи Центру затверджується відповідним рішенням селищної ради з урахуванням вимог  законодавства  України  про працю та адміністративні послуги.

13. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України: “Про місцеве самоврядування в Україні”,”Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про адміністративні послуги”, “Про  державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, “Про Державний земельний кадастр”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, “ Про  Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство  України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, “Про звернення громадян”,  “Про захист прав споживачів”, “Про захист персональних даних” та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, актами Президента України,  постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Любешівської селищної ради і виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням  та іншими нормативними актами.

 

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ

 

  1. Основними завданнями центру є:

 

1.1  Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

1.2 Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

1.3 Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

1.4  Створення доступних та зручних умов для надання суб’єктам звернень адміністративних послуг;

1.5 Надання суб’єктам звернень консультацій та інформації про адміністративні послуги та порядок їх одержання, перелік документів для одержання адміністративних послуг;

1.6  Прийом заяв і клопотань для подальшого юридичного оформлення суб’єктами звернень, їх реєстрація та направлення у встановленому порядку до суб’єкта надання адміністративних послуг;

1.7 Здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень згідно Закону України  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

1.8  Здійснення  державної  реєстрації  юридичних  осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних  осіб – підприємців та громадських формувань»;

1.9  Надання відомостей з Державного земельного кадастру;

1.10   Забезпечення безоплатного одержання суб’єктами звернень бланків заяв та інших документів необхідних для надання адміністративних послуг;

1.11 Спрощення процедур отримання адміністративних послуг та підвищення їх якості;

1.12 Ліквідація посередництва при наданні адміністративних послуг;

1.13  Видача результату адміністративної послуги;

1.14 Організація співпраці з місцевими та регіональними органами державної виконавчої влади;

1.15  Чіткий контроль за термінами надання адміністративних послуг.

1.16  Центр при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з суб’єктами надання звернень, підприємствами, установами, організаціями.

1.17  Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.  Діяльність  Центру здійснюється за принципами:

 

2.1 Прозорості, відкритості та послідовності дій при наданні адміністративних послуг.

2.2  Орієнтації на суб’єкта звернення – забезпечення ефективної взаємодії із суб’єктом звернення;

2.3  Інформованості – забезпечення суб’єктів звернення вичерпною інформацією щодо адміністративних послуг;

2.4 Зворотного зв’язку – встановлення зворотного зв’язку із суб’єктом звернення;

2.5 Організації єдності – взаємодії адміністраторів Центру з суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

3. У межах своєї компетенції, Центр через адміністратора, державного реєстратора:

3.1.  Надає суб'єкту звернення вичерпну інформацію та консультацію щодо порядку надання адміністративних послуг.

3.2. Приймає від суб'єкта звернення заяви та необхідні документи для надання адміністративної послуги, здійснює їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг.

3.3. Видає суб’єктам звернень результат надання адміністративних послуг (адміністративний акт, рішення про зупинення розгляду заяви, рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), оформлені суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.4.  Забезпечує взаємодію із суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання адміністративних послуг у визначені терміни.

3.5.  Погоджує документи (рішення) в інших органах місцевого самоврядування та державної влади, отримує в них інформацію та висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення.

3.6. Забезпечує виконання повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

3.7.  Забезпечує  виконання повноважень у сфері державної реєстрації юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб-підприємців, громадських формувань.

3.8.  Складає протоколи  про адміністративні правопорушення у випадках,  передбачених законом.

3.9.  Розглядає справи  про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

3.10. Інформує керівництво селищної ради про порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг.

3.11. Готує пропозиції суб’єктам надання адміністративних послуг щодо вдосконалення процедур надання послуг.

3.12. Отримує у встановленому порядку від виконавчих органів матеріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на  Центр.

3.13.  Аналізує стан роботи по наданню адміністративних послуг, готує за їх результатами аналітичні довідки, матеріали; розглядає зауваження і пропозиції щодо якості надання адміністративних послуг, вживає відповідних заходів.

3.14. Вимагає від суб’єктів надання адміністративних послуг та інших організацій письмових пояснень щодо випадків несвоєчасного і неякісного надання послуг.

3.15. Забезпечує представництво на засіданнях виконавчого комітету, апаратних нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться Любешівською селищною радою.

3.16. Готує проекти рішень і розпоряджень та інших документів, пов’язаних з роботою Центру, здійснює контроль за їх виконанням.

3.17. Забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ у  Центрі, готує справи для передачі до архівного відділу,  їх знищення в установленому порядку та у визначені законом  терміни.

3.18. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

III. ПРАВА ЦЕНТРУ

1. Для виконання завдань і обов’язків працівники Центру мають право:

1.1. Одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

1.2. Отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків.

1.3. Відмовляти у прийнятті документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, у разі подання суб’єктом звернення документів не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі отримання документів поштою – шляхом письмового повідомлення суб’єкта звернення), у разі письмового наполягання суб'єкта звернення здійснювати прийом неповного пакету документів.

1.4. Інформувати керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв та інших документів щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень.

1.5. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги, а також інформацію у вигляді довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб'єкту звернення, а також об'єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

1.6. Брати участь у сесіях селищної ради, засіданнях виконавчого комітету, нарадах, які проводяться у селищній раді.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЦЕНТРУ

1. Організаційне забезпечення Центру здійснює його керівник – начальник Центру.

 

Начальник Центру:

1.1. Здійснює загальне керівництво роботою Центру, забезпечує організацію та взаємодію адміністраторів, державних реєстраторів з суб’єктами звернень та суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. Забезпечує контроль за дотриманням процесів та процедур адміністративних послуг, термінів прийняття рішень по кожній конкретній адміністративній послузі.

1.3. Забезпечує співпрацю Центру з уповноваженими органами з питань дозвільної системи та державної реєстрації.

1..4. Розглядає скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів, державних реєстраторів.

1.5. Вносить пропозиції керівникам виконавчих органів селищної ради щодо вдосконалення та спрощення процедур і процесів надання адміністративних послуг.

1.6. Забезпечує виконання інших завдань та доручень керівництва селищної ради з питань забезпечення організації надання адміністративних послуг  та функціонування  Центру.

1.7. Через засоби масової інформації забезпечує оприлюднення та вільний доступ до необхідних суб'єктам звернень відомостей щодо юридичного оформлення умов реалізації їх прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (отримання  допомоги, роз’яснень, довідок, рішень, започаткування та провадження господарської діяльності, порядок надання документів дозвільного характеру, перелік необхідних для отримання адміністративних послуг документів, терміни видачі документів дозвільного характеру, підстави для призупинення дії або анулювання документів дозвільного характеру, розміру плати за їх видачу (у разі встановлення) тощо.

1.8. Виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством, завдань та доручень керівництва селищної ради з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг через  Центр.

1.9. На час відсутності  начальника Центру  виконання його обов’язків покладається на  одного з працівників Центру згідно розпорядження селищного голови.

1.10. Державні реєстратори можуть виконувати функції адміністратора.

1.11. Адміністратори, реєстратори Центру  діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються селищним головою, мають іменні (номерні) печатки (штампи) із зазначенням  найменування  відділу.

1.12. Організація роботи Центру здійснюється відповідно до Примірного регламенту  центру надання  адміністративних послуг.

1.13. Діловодство Центру ведеться згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства.

 

V. ПРАЦІВНИКИ ЦЕНТРУ ЗОБОВ’ЯЗАНІ

1. Дотримуватися Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування; забезпечувати відповідно до своїх повноважень ефективну діяльність органів місцевого самоврядування.

2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна установи.

3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

4. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративні будівлі.

5. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах зі співробітниками та відвідувачами. Шанобливо ставитися до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбуватися про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

6. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

8. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

9. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

10. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

 

 

 

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ

1. Суб’єкти надання адміністративних послуг, адміністратори, державні реєстратори  Центру за порушення вимог законодавства щодо порядку надання адміністративних послуг, антикорупційного законодавства та розголошення інформації про особу, яка стала їм відома в процесі виконання їх повноважень, несуть відповідальність у порядку, визначеному діючим законодавством України.

2. Дії або бездіяльність посадових осіб можуть бути оскаржені до керівництва відповідного суб’єкту надання адміністративної послуги, селищного голови, до судових та правоохоронних органів у порядку, встановленому діючим законодавством України.

3. Шкода, заподіяна суб’єктам звернень посадовими особами під час виконання їх обов'язків, підлягає відшкодуванню у порядку, встановленому діючим законодавством України.

4. Працівникам Центру забороняється:

4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

4.3. Виявляти упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

4.4.  Безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб, у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

4.5. Бути організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що перешкоджають  виконанню  органами  державної  влади,  органами   місцевого самоврядування передбачених законом повноважень.

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Реорганізація чи припинення діяльності Центру проводиться за рішенням сесії  селищної ради з дотриманням вимог чинного законодавства.

2. Положення про Центр розроблено згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону  України «Про адміністративні послуги», та Примірного положення, регламенту.

3. Керівництво селищної ради зобов’язане створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників Центру, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов’язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою відповідної фахової тематики.

4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до чинного законодавства.

 

 

Селищний голова                                                                  Олег КУХ

Ніна Дишко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь